„Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę” – recenzja

Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę to esej autorstwa bułgarskiego politologa Iwana Krastewa, autora takich publikacji jak: Co po Europie?  i Demokracja, przepraszamy za usterki. Książkę wydało Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

jak pandemia zmienia europę

Tekst jest próbą diagnozy zmian, które wywołuje pandemia COVID-19 oraz przewidzenia jej skutków dla europejskich społeczeństw. Za punkty odniesienia służą autorowi: epidemia grypy hiszpanki, która dotknęła Stary Kontynent w ubiegłym stuleciu, kryzys uchodźczy oraz kryzys ekonomiczny z 2008 roku. Krastew pochyla się nad aktualnym stanem rzeczy i procesami, które będą miały znaczny wpływ na życie polityczne i społeczne Europy — jak zmieni się rola Unii Europejskiej, czy nacjonalizacja będzie postępować oraz, czy autorytarni politycy dzięki polityce strachu zyskają poparcie.

Nie brakuje tutaj paradoksów pandemii — COVID-19 w przeciwieństwie do innych chorób, które wstrząsnęły światem, nie rozprzestrzenił się wśród biednych, lecz wśród bogatych — tych, których stać było na zagraniczne podróże do stref zagrożenia.

Publikacja, którą przedstawiam, jest zapewne jedną z pierwszych, które podejmą temat pandemii koronawirusa oraz zmian, jakie wywoła. Wyróżnia się jednak tym, iż esej pisany jest w trakcie, gdy COVID-19 uderza w Europę, a decyzje podejmowane przez polityków mają bezpośredni wpływ na jej rozwój i życie codzienne obywateli. Dzięki temu, że autor jako politolog doskonale orientuje się w sytuacji politycznej i społecznej ostatnich dziesięcioleci, trafnie diagnozuje obecną sytuację i umiejętnie przewiduje jej skutki oraz zestawia je z doświadczeniem przeszłych kryzysów.

Pomimo że tekst jest krótki, jest bogaty w informacje oraz analizy na temat poszczególnych zjawisk. Język eseju nie jest skomplikowany, natomiast warto znać podstawowe pojęcia dotyczące polityki i socjologii.

Niewiele mogę zdradzić z samej lektury, gdyż nie chcę w recenzji powtarzać też Krastewa, tym samym uprzedzając lekturę. Polecam tę książkę osobom, które chcą dowiedzieć się, co oznacza pandemia dla społeczeństw naszego kontynentu.

 

Muzeolog, kulturoznawca, historyk sztuki (in spe). Najchętniej czyta literaturę faktu, a gdy nie czyta to ogląda - na ekranie, scenie czy wystawie.
0
Would love your thoughts, please comment.x