„Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę” – recenzja

0

Nadeszło jutro. Jak pandemia zmienia Europę to esej autorstwa bułgarskiego politologa Iwana Krastewa, autora takich publikacji jak: Co po Europie?  i Demokracja, przepraszamy za usterki. Książkę wydało Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

jak pandemia zmienia europę

Tekst jest próbą diagnozy zmian, które wywołuje pandemia COVID-19 oraz przewidzenia jej skutków dla europejskich społeczeństw. Za punkty odniesienia służą autorowi: epidemia grypy hiszpanki, która dotknęła Stary Kontynent w ubiegłym stuleciu, kryzys uchodźczy oraz kryzys ekonomiczny z 2008 roku. Krastew pochyla się nad aktualnym stanem rzeczy i procesami, które będą miały znaczny wpływ na życie polityczne i społeczne Europy — jak zmieni się rola Unii Europejskiej, czy nacjonalizacja będzie postępować oraz, czy autorytarni politycy dzięki polityce strachu zyskają poparcie.

Nie brakuje tutaj paradoksów pandemii — COVID-19 w przeciwieństwie do innych chorób, które wstrząsnęły światem, nie rozprzestrzenił się wśród biednych, lecz wśród bogatych — tych, których stać było na zagraniczne podróże do stref zagrożenia.

Publikacja, którą przedstawiam, jest zapewne jedną z pierwszych, które podejmą temat pandemii koronawirusa oraz zmian, jakie wywoła. Wyróżnia się jednak tym, iż esej pisany jest w trakcie, gdy COVID-19 uderza w Europę, a decyzje podejmowane przez polityków mają bezpośredni wpływ na jej rozwój i życie codzienne obywateli. Dzięki temu, że autor jako politolog doskonale orientuje się w sytuacji politycznej i społecznej ostatnich dziesięcioleci, trafnie diagnozuje obecną sytuację i umiejętnie przewiduje jej skutki oraz zestawia je z doświadczeniem przeszłych kryzysów.

Pomimo że tekst jest krótki, jest bogaty w informacje oraz analizy na temat poszczególnych zjawisk. Język eseju nie jest skomplikowany, natomiast warto znać podstawowe pojęcia dotyczące polityki i socjologii.

Niewiele mogę zdradzić z samej lektury, gdyż nie chcę w recenzji powtarzać też Krastewa, tym samym uprzedzając lekturę. Polecam tę książkę osobom, które chcą dowiedzieć się, co oznacza pandemia dla społeczeństw naszego kontynentu.

 

0 0 vote
Article Rating

Dodaj komentarz

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments