Czym grozi dążenie do ideału? Recenzja książki „Pułapka perfekcjonizmu”

Perfekcjonista to określenie, które zazwyczaj uznawane jest za komplement, a w trakcie rozmów o pracę często pada w odpowiedzi na pytanie o mocne strony. Thomas Curran w swojej książce Pułapka perfekcjonizmu odwraca to myślenie, przedstawiając perfekcjonizm jako poważny problem, z którym mierzy się współczesny człowiek.

Autor będący psychologiem, zaczyna od opisu problemu perfekcjonizmu z perspektywy naukowej, przedstawia wyniki pracy własnej oraz innych badaczy. We wstępnych rozdziałach szczegółowo objaśnia trzy rodzaje perfekcjonizmu: zorientowany na siebie, zorientowany na innych oraz przypisany społecznie. Główną część książki stanowi omówienie źródeł i konsekwencji występowania zjawiska perfekcjonizmu na różnych przestrzeniach: edukacja, rynek pracy, technologia, media, reklama etc.

Tytuł oraz podtytuł książki wskazują na poradnik. Lektura okazuje się jednak bliższa książce popularnonaukowej z zakresu psychologii. Autor pozwala sobie na przykłady z własnego życia. Należy jednak szczególnie docenić, że nie mają one charakteru jedynie pojedynczej anegdoty. W kolejnych rozdziałach autor odwołuje się ponownie do danych wydarzeń lub osób, nadając spójność opisywanemu zjawisku, co znacznie ułatwia czytelnikowi zrozumienie treści. 

Lektura książki otworzyła mój umysł na zjawisko, którego do tej pory nie postrzegałam za problem społeczny, lecz za cechę charakteru lub styl czyjegoś postępowania w działaniu. Uświadomiłam sobie, jakie konsekwencje ma perfekcjonizm dla funkcjonowania umysłu oraz jego dość destrukcyjny wpływ na relacje. Zaskoczyło mnie, że perfekcjonizm wpływa na rozwój i tempo konsumpcjonizmu.

Zdaniem Thomasa Currana perfekcjonizm napędza głównie kultura, w której żyjemy i opisuje wszystkie mechanizmy rządzące tym błędnym kołem. Warto przeczytać tę książkę, by uświadomić sobie skale problemu oraz zrozumieć, że czasem lepiej jest odpuścić, zarówno sobie jak i innym. 

Za książkę dziękuję Wydawnictwu Zysk i S-ka.

Muzeolog, kulturoznawca, historyk sztuki (in spe). Najchętniej czyta literaturę faktu, a gdy nie czyta to ogląda - na ekranie, scenie czy wystawie.
0
Would love your thoughts, please comment.x